Kihniön VPK ry

Kunnassa toimii Kihniön Vapaapalokunta VPK, jonka henkilöstö suorittaa palo- ja pelastustoimen tehtäviä harrastuksenaan ja osa sivutoimenaan. Kihniön VPK:lla ei ole sammutussopimusta Tampereen aluepelastuslaitoksen kanssa vaan sen henkilöstö toimii palo-ja pelastustehtävissä sivutoimisena, henkilökohtaisilla sopimuksilla, aluepelastuslaitoksen alaisuudessa.

Sivutoimikäytäntö alkoi jo kunta- aikana ennen aluepelastuslaitoksen aloittamista. Aluepelastuslaitos maksaa VPK:lle toimintatukea kunta-ajan malliin.

Lisätietoja Kihniön Vapaapalokunnan www-sivuilta