Tekniset palvelut

Tekniset palvelut toimii teknisen lautakunnan alaisena. Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain, maa-aineslain, palo- ja pelastustoimesta annetun lain, väestönsuojelulain, jätehuoltolain, kemikaalilain, ympäristönsuojelulain ja yksityistielain tarkoittamana kunnallisena viranomaisena ja lautakuntana.