Kelan koulumatkatuki

Koulumatkatukena korvataan päivittäisten koulumatkojen kustannukset. Tuki on tarkoitettu päätoimisesti lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa oleville. Koulumatkakustannukset korvataan, kun matkan pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt rajat.

Tutustu koulutukeen Kelan koulumatkatuki -sivuilla