Oppilashuolto

Oppilashuolto on oppilaan hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki kouluyhteisössä työskentelevät. Säännöllisesti kokoontuva oppilashuoltoryhmä käsittelee kokouksissaan oppilaiden hyvinvointiin – joko yksittäisen oppilaan tai kokonaisen luokan – liittyviä asioita. Ryhmä myös koordinoi ja kehittää koulun toimintatapoja, jotka edistävät oppilaiden hyvinvointia ja huomioivat heidän erityistarpeensa koulunkäynnissä.

Koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori tai joku hänen valtuuttamansa henkilö, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, vuosiluokilla 7–9 opinto-ohjaaja, käsiteltävästä asiasta riippuen oppilasta tai luokkaa opettava opettaja, luokanopettaja tai luokanvalvoja, perheneuvolan psykologi, sosiaaliohjaaja, perhetyöntekijä ja koululääkäri.