Musiikkiopisto

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto toimii Ikaalisten, Parkanon ja Kihniön alueella. Musiikkiopiston palvelutoimisto sijaitsee Parkanossa.

Musiikkiopistossa järjestetään musiikin perusasteen ja sille rakentuvan musiikkiopistoasteen opetusta. Opisto on tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille.

Opistossa on myös yleinen osasto, jossa annetaan opetusta niille, jotka eivät ikänsä tai muiden syiden perusteella voi opiskella perusasteen tai musiikkiopistoasteen opetussuunnitelman mukaisesti. Osaston puitteissa voidaan järjestää myös oppilaitoksen tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja palveluja maksullisena palvelutoimintana. Opistossa on musiikkileikkikoulu pääsääntöisesti alle kouluikäisille lapsille.

Lisätietoja
Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Puh. (03) 448 2682