Kouluhammashuolto

Suuhygienisti tekee hammastarkastukset koululaisille kerran vuodessa.

Tarvittaessa suuhygienisti ohjaa asiakkaan hammaslääkärille paikkausta tai
muuta hoitoa varten.
Tarkastusajat lähetetään kouluille.

Lisätietoa hammashuollosta Sosiaali- ja terveyspalveluiden alta.