Kouluterveydenhuolto


KOULUTERVEYDENHUOLTO
Paloaseman vastaanotto
Kihniöntie 46
39820 KIHNIÖ
Puh. 044 7541 405

Terveydenhoitaja Kirsi Kilic  ti, ke, to
Puhelinaika ti, ke, to  klo 8:30 - 9:00 ja klo 12:30 - 13:00


Aamuvastaanotto tiistaina ja torstaina
alakoulu klo 9.30-10.00
yläkoulu klo 10.00-11.00


Iltapäivällä suoritetaan terveystarkastuksia, kaikki luokat vuosittain.

Laaja-alainen terveystarkastus tehdään vuosiluokilla 1, 5 ja 8. Nuorison terveystodistus annetaan 8.-luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä. Kyseisen terveystarkastuksen ja niissä esiin nousevat asiat hoitavat kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri yhdessä. Ajan koululääkärille saa kouluterveydenhoitajan kautta tai terveyskeskuksesta puh. 03 444 2401. Äkillisissä sairaustapauksissa oppilaan sairaanhoidosta vastaa terveyskeskuksen lääkäri.


Oppilashuoltotyöryhmä kokoontuu n. kerran kuukaudessa.

Vanhemmat voivat ottaa kouluterveydenhoitajaan yhteyttä lapsensa terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Koulutapaturmasta on aina ilmoitettava kouluterveydenhoitajalle tai opettajalle. Vakuutus kattaa kouluaikana sekä koulumatkalla sattuneet tapaturmat.


Kouluterveydenhuollon tavoitteet:

-Koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen,

-terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, oppilashuollon muun henkilöstön, opettajien ja vanhempien kanssa.Työmenetelminä ovat:
  1. Oppilaskohtainen terveyden edistäminen. Terveyttä tarkastellaan koululaisen psyykkisen, fyysisen, sosiaalisen ja älyllisen kehityksen, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin kannalta. Kouluterveydenhuolto on kokonaisvaltaista lasten ja nuorten terveydenhuoltoa, joka kattaa kaikki ikäluokat koko kouluajan. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Terveystarkastukset ovat kouluterveydenhuollon keskeinen työmuoto, jonka tarkoituksena on tukea oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä, arvioida jokaisen oppilaan terveys ja hyvinvointi, löytää riskit ja poikkeamat ja ohjata oppilas tarvittaessa hoitoon.
  2. Kouluyhteisön ja ympäristön terveyden edistäminen ja valvonta. Koulun vuorovaikutussuhteiden, työilmapiirin ja työolosuhteiden tarkastus, seuraaminen ja arviointi.
  3. Yhteistyö oppilaan vanhempien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa sekä verkostotyö kouluyhteisössä ja ympäristössä.