Järjestyssäännöt

Kihniön yhtenäiskoulu
Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. luokat

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa jokaiselle on oikeus tehdä työtään rauhassa. Noudata siksi seuraavia sääntöjä:

Kihniön yhtenäiskoulu
Esiopetus ja perusopetuksen 1.-9. luokat

JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Järjestyssääntöjen tarkoitus on luoda kouluumme turvallinen ja viihtyisä ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus tehdä työtään rauhassa. Noudata siksi seuraavia sääntöjä:

1. Hyvät käytöstavat

- Tervehdi kohteliaasti.
- Käytä asiallista puhekieltä.
- Noudata hyviä ruokailutapoja, mm. päähineen käyttö luokissa ja ruokailtaessa kielletty.
- Karkit, limsat, lelut ja rahat eivät kuulu kouluun kuin poikkeustapauksissa.
- Sltk 28.5.2013/28§ Energiajuomien käyttö ja myynti oppilaille kielletty: Energiajuomien nauttiminen koulupäivän aikana on kielletty.
- Tupakkatuotteiden ja –välineiden, päihteiden ja huumeiden käyttö ja hallussapito on kiellettyä koulualueella (tupakkalaki ja –asetus).
- Moottoriajoneuvolla kouluuntulo on kiellettyä ilman asianmukaista ajokorttia (tieliikenneasetus)!

2. Työrauha

- Tule ajoissa paikalle.
- Keskity ja kuuntele tunnilla.
- Anna toisille työrauha.
- Kännykän käyttö oppitunnilla ja ruokalassa on kielletty.
- Välitunnilla mennään ulos, ellei toisin ole sovittu.

3. Siisteys ja järjestys

- Liiku koulun tiloissa rauhallisesti ja meluamatta.
- Pidä koulun tilat siisteinä ja järjestyksessä.
- Reput, ulkovaatteet ja kengät laitetaan niille varatuille paikoille.
- Huolehdi omista ja yhteisistä tavaroista ja omaisuudesta sekä kotitehtävistäsi! Tarvittavat opiskeluvälineet on oltava oppitunnilla mukana.
- Oleskele välituntisin koulun pihassa erikseen ilmoitettavalla välituntialueella.
- Kivien ja lumipallojen heittely on kielletty.

4. Minä ja muut

- Älä kiusaa! Koulukiusaaminen on rangaistava teko.
- Ole avulias ja rehellinen.
- Ole hyvä häviäjä ja reilu voittaja.
- Ilmoita tapaturmasta tai vahingosta heti opettajalle.
- Noudata koulumatkoilla liikennesääntöjä ja varovaisuutta, mm. käytä pyöräilykypärää. (Tieliikennelaki 954/2002 90 §). Kypärää käytettävä myös kouluaikana tehtävillä matkoilla.
- Odota käytävässä, jos sinulla on asiaa opettajanhuoneeseen. Hoida tietylle opettajalle kohdistuvat asiat ko. opettajan oppitunnin puitteissa.
- Ikä tuo mukanaan vapauksia ja vastuuta (esim. 7.-9. luokka saa tulla aamulla sisään ennen kellonsoittoa).

5. Poissaolot

- Sairaustapauksissa oppilaan huoltajalla on velvollisuus ilmoittaa luokanopettajalle / luokanvalvojalle asiasta ensimmäisen poissaolopäivän aamupäivän aikana.
- Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole etukäteen tilapäisestä syystä myönnetty vapautusta.
- Luokanopettaja tai –valvoja voi huoltajan pyynnöstä myöntää hyväksyttävästä syystä luvan enintään kolmen päivän poissaoloon.
- Rehtori voi myöntää oppilaalle luvan yli kolmen päivän poissaoloon, jolloin huoltajan on tehtävä siitä kirjallinen anomus (Lomakkeita saatavana koulusta ja niitä löytyy myös kunnan nettisivuilta).

6. Seuraukset

Sääntöjen rikkominen ja noudattamatta jättäminen on rangaistava teko. Seurauksia ovat mm. suullinen huomautus, puhuttelu, rastit, muistutus, luokasta poistaminen valvotusti, kasvatuskeskustelu, jälki-istunto, kirjallinen varoitus ja koulusta erottaminen (ltk).
- Kotitehtävien laiminlyönnistä voi oppilaan samana päivänä jättää koulupäivän päätteeksi tekemään tehtäviään enintään yhdeksi tunniksi. Tällöin oppilas vastaa itse matkastaan koulusta kotiin.
- Koulun ja toisten omaisuudelle aiheutuneet vahingot siivoaa/ korjaa/ korvaa vahingon aiheuttaja.
- Pikkurikkeistä (luvaton sisälläolo, oppitunnilta myöhästyminen, koulu-alueelta poistuminen, kännykän käyttö oppitunnilla ja ruokalassa, karkin yms. nauttiminen oppitunnilla, sopimaton kielenkäyttö, huono käytös) pidetään listaa. Viidestä rikkomuksesta seuraa kasvatuskeskustelu, kymmenestä jälki-istunto. Lista nollaantuu joululta.
11.8.2015