Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on Kihniössä tarkoitettu 1.-2. -luokkalaisille ja kaikkien luokkien luokkamuotoiseen erityisopetukseen siirretyille oppilaille.

Toimintaa järjestetään koulun työpäivinä maanantaista perjantaihin. Se on perheille vapaaehtoista ja maksullista. Tavoitteena on vähentää lasten yksinoloa elämäntilanteessa, jossa vanhemmat ovat työssä ja lapsen koulupäivä on lyhyt (alkuopetuksessa keskimäärin neljä tuntia päivässä).

Aamutoiminta

Aamutoiminta järjestetään päiväkodissa. Aamutoiminnan ajoista sovitaan päiväkodin johtajan kanssa.
Tarjolla on aamupala, tila ja valvova aikuinen koulupäivän alkamista edeltävään välituntiin asti. Toiminta on pääasiassa
lukemista, pelaamista tai leikkimistä. Ohjattua toimintaa ei aamulla tarjota.

Iltapäivätoiminta

Iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä ja kestää enintää kello 17.00 asti.
Toiminnalle on omat tilat yhtenäiskoulun teknisen siiven päädyssä. Toimintaa järjestetään jos ryhmään ilmoittautuu vähintään kymmenen (10) oppilasta.

Iltapäivätoiminta muodostaa kokonaisuuden, joka tarjoaa erilaisia virikkeitä, sosiaalista vuorovaikutusta sekä mahdollisuuden omaan toimintaan, rentoutumiseen ja lepoon. Myös kotitehtävien tekoon on mahdollisuus lapsen niin halutessa ja aikataulujen salliessa.
Sisällöissä huomioidaan leikki, luova toiminta ja myönteiset elämykset. Ulkoilu on oleellinen osa päivittäistä iltapäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan aikana tarjotaan välipala päivittäin.

Kuljetuksen piiriin kuuluvalle oppilaalle ei järjestetä erillistä kuljetusta iltapäivätoiminnasta kotiin.

Toiminnasta perittävät maksut

Toiminnasta perittävät maksut jaetaan läsnäolotuntien mukaan:

  • 25 euroa/kuukausi, jos lapsi on mukana alle 10 tuntia kuukaudessa
  • 90 euroa/kuukausi, jos lapsi on mukana enintään 3 tuntia/päivä tai 15 tuntia/viikko
  • 120 euroa/kuukausi, jos lapsi on mukana enintään 4 tuntia/päivä tai 20 tuntia/viikko
  • 135 euroa/kuukausi, jos lapsi on mukana yli 4 tuntia/päivä tai yli 20 tuntia/viikko
  • maksu puolitetaan, jos lapsi ei voi osallistua toimintaan sairauden vuoksi yli 10 päivänä/kk; tällöin on esitettävä ohjaajalle terveydenhoitajan tai lääkärin todistus.
  • jos sairauspoissaolo kestää koko kuukauden, niin maksua ei peritä; tällöin on esitettävä ohjaajalle terveydenhoitajan tai lääkärin todistus
  • jos lapsi jostakin muusta syystä kuin sairauden vuoksi on poissa toiminnasta koko kalenterikuukauden, niin maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  • koulun lomaviikosta hyvitetään 20 euroa/viikko


Maksusta voi hakea vapautusta tai alennusta kunnan koulutoimistosta saatavalla lomakkeella. Maksuvapautuksista tai alennuksista päättää sivistystoimenjohtaja neuvoteltuaan ensin kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Aamu-ja iltapäivätoimintaan haetaan hakulomakkeella, jonka saat kohdasta "Lomakkeet" tai Iltiksestä tai koulutoimistosta.
Lomake palautetaan osoitteeseen:
Kihniön yhtenäiskoulu/Iltis
Kettukalliontie 3
39820 KIHNIÖ


Lisätietoja antaa Jenni Vehmasto puh. 044-7541301 tai s-posti jenni.vehmasto(at)kihnio.fi