Opetus ja koulutus

Kihniössä toimii yhtenäiskoulu, joka käsittää vuosiluokat 0.-9.