Vammaispalvelut


Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalvelulaissa vaikeavammaisille tarkoitettujen palvelujen ja tukitoimien osalta kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus. Muita vammaisille tarkoitettuja palveluita kunta järjestää talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa.

Kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat palvelut ja taloudelliset tukitoimenpiteet ovat:

  • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut
  • tulkkipalvelut
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • palveluasuminen
  • henkilökohtainen avustaja

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimenpiteet:

  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet
  • vapaa-ajan avustaja

Vammaiselle henkilölle laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma hänen tarvitsemiensa palvelujen ja tukitoimien selvittämiseksi. Sen laativat kunnan viranomaiset yhdessä vammaisen ja hänen huoltajansa tai omaistensa kanssa. Palvelusuunnitelmalla parannetaan asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja vaikuttamismahdollisuuksia. Suunnitelma tarkistetaan määräajoin ja sille nimetään vastuuhenkilö, joka sovittaa palvelut yhteen ja kokoaa viranomaiset neuvotteluun.

Vammaispalvelua koskevat tiedustelut ja ajanvaraus sosiaaliohjaaja, p. 044 7865 219 (varmimmin tavoitettavissa arkisin klo 9:00-9:30)


Pirkanmaan maakunnallinen kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoidon yksikkö (KeiPe-yksikkö) on aloittanut toimintansa 1.4.2014. KeiPe-yksikk&oumln kehitysvammaisten yksikön toimintaan ovat sitoutuneet kaikki Pirkanmaan kunnat. Ikäihmisten perhehoidon yksikön toimintaan ovat sitoutuneet 17 kuntaa Pirkanmaalta (katso tarkemmin yksikön omilta sivuilta). Kunnat ovat allekirjoittaneet yhteistoimintasopimuksen, missä sovitaan kuntien kesken maakunnallisesta kehitysvammaisten perhehoidon yksikön palvelujen järjestämisestä. Maakunnallista perhehoidon yksikköä hallinnoi Tampereen kaupunki.

KeiPe-yksikön sivuilla voit tutustua kehitysvammaisten ja ikäihmisten perhehoitoon tarkemmin.