Kuntouttava työtoiminta


Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
sosiaaliohjaaja

puh. 044 7865 219 (varmimmin tavoitettavissa arkisin klo 9:00-9:30)

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Uudistus pitää sisällään kaksi toimintamuotoa: aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan.

Aktivointisuunnitelma on tehtävä sekä alle 25-vuotiaille että yli 25-vuotiaille pitkään työttömänä ja/tai sen vuoksi toimeentulotukiasiakkaana oleville. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan hänelle normaalisti kuuluvat etuudet, jotka yleensä ovat työmarkkinatuki ja/tai toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan toimintarahaa sekä korvaus matkakustannuksista.