Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja
Kati Yli-Kärkelä

puh. 044 786 5219

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Uudistus pitää sisällään kaksi toimintamuotoa: aktivointisuunnitelman ja kuntouttavan työtoiminnan.

Aktivointisuunnitelma on tehtävä sekä alle 25-vuotiaille että yli 25-vuotiaille pitkään työttömänä ja/tai sen vuoksi toimeentulotukiasiakkaana oleville. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle maksetaan hänelle normaalisti kuuluvat etuudet, jotka yleensä ovat työmarkkinatuki ja/tai toimeentulotuki. Lisäksi maksetaan toimintarahaa sekä korvaus matkakustannuksista.