Lastenvalvoja


Isyyden tunnustaminen ja vahvistaminen

Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan tunnustamalla maistraatissa tai kanneteitse tuomioistuimessa. Isyyden vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä huolehtii lapsen kotikunnan lastenvalvoja.

Isyyden vahvistamista edeltää isyyden selvittäminen, jonka tarkoituksena on hankkia tarvittava näyttö miehen biologisesta isyydestä. Lapsen äidillä on oikeus kieltäytyä isyyden selvittämisestä. Lastenvalvoja ei voi vastoin äidin tahtoa jatkaa isyyden selvittämistä paitsi silloin, kun mies on tunnustanut isyytensä.

Lasten huolto ja tapaamisoikeus

Parisuhteen loppuessa lapsen huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Yhteishuoltajuus edellyttää, että vanhemmat pystyvät sovussa keskustelemaan ja sopimaan lapsen asioista. Yksinhuoltajalla on taas päätäntävalta lapsen asioista yksinään.
Mikäli vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, lapsen asuinpaikasta ja lapsen tapaamiskäytännöistä, tehdään ja vahvistetaan em. asioita koskeva sopimus lapsen asuinpaikan sosiaalitoimistossa. Mikäli vanhemmat eivät pääse yksimielisyyteen lasta koskevien asioiden järjestämisestä, päätökset pyydetään tuomioistuimelta.

Lapsella on oikeus tavata ja ylläpitää suhteet molempiin vanhempiinsa. Lapsen kanssa asuvan vanhemman edellytetään omalta osaltaan tukevan lapsen ja hänen toisen vanhempansa tapaamisia.

Vanhemmat voivat keskenään sopia tapaamisten yksityiskohdista siten kuin harkitsevat olevan lapsen kannalta hyvin. Tällöin tapaamiset sujuvat joustavasti ja lapsen suhde tapaajavanhempaan säilyy kiinteänä.

Tapaamisoikeuden käytännön järjestelyistä, ajankohdasta ja laajuudesta voidaan myös tehdä sopimus erimielisyyksien välttämiseksi.

Lastenvalvoja puh. 044 786 5317 klo 9-9.30 tai 03 44 331