Perusturva

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Sosiaali- ja terveydenhuollon ensisijaisena tehtävänä on tuottaa tai järjestää kuntalaisille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Palveluiden tarjonnassa pyritään kokonaisvaltaisuuteen, oikea-aikaisuuteen ja asiakaslähtöisyyteen.
Ajankohtaista tietoa kaikille suomalaisille kuuluvista lakisääteisistä palveluista löytyy Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta www.stm.fi .
Sosiaali- ja terveystoimi jaetaan kolmeen päätoiminta-alueeseen, jotka ovat

  • sosiaalihuolto
  • kansanterveystyö ja
  • ympäristöterveydenhuolto

Kolmostien Terveys Oy tuottaa Kihniön sosiaali- ja terveyspalvelut.
Kihniö on muodostanut Parkanon kaupungin kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen 1.5.2015 alkaen. Vastuukuntana toimii Parkanon kaupunki. Vastuukunta huolehtii yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen kunnille kuuluvat viranomaistehtävät. Poikkeuksena palvelujen tuotamisessa on ympäristöterveydenhuollon palvelut, joista vastaa Sastamalan kaupunki. Yhteistoiminta-aluetta koskeva sopimus on kestoltaan 10 vuotta ja siihen liittyy lisäksi 5 vuoden optio.

 

Käytännössä Kihniön ja Parkanon yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveystoimen palvelut tuottaa Kolmostien Terveys Oy.  Palvelut säilyvät nykyisessä laajuudessa ja nykyisissä toimipaikoissa. 

Kolmostien Terveys Oy:n kautta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen tulee uutta asiantuntemusta. Pihlajalinna-konserni tuottaa nykyisen perusterveydenhuollon lisäksi myös joitakin erikoissairaanhoidon lähipalveluita.

 

Parkanon kaupunki perii  terveyskeskus- ja asiakasmaksut, jotka lakisääteisesti kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimintaan. Edellä mainitut maksut vahvistaa yhteistoiminta-alueelle perustettu sosiaali- ja terveystoimen perusturvalautakunta. Sosiaali- ja terveystoimen palvelusopimuksen mukaisesti sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten on perustettu ohjausrymä.