Kihniön kunnan asiakirjoja


Kuntastrategia

Uuden kuntalain 37 §:n (voimaan 1.6.2017) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2016 Kihniön kuntastrategia 2025 asiakirjan.

Sidonnaisuus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Avaa rekisteriseloste tästä.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.08.2017 alla olevat, sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättänyt niiden julkistamisesta kunnan nettisivuilla. Ilmoitukset on päivitetty ja hyväksytty uudelleen 2018.09.04

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 2018.09.04)

Kunnan viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 2018.09.04)

 

Kihniön kunnan muita asiakirjoja

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2017

 

Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuodelta 2014

 

Sisäisen valvonnan ohjeet vuodelta 2010

 

Hallintosääntö, joka tuli voimaan 1.1.2018

 

Konserniohje, joka tuli voimaan 1.1.2018

 

Talousarvio 2018, tekstiosa

Talousarvio 2018, numero-osa