Kihniön kunnan asiakirjoja


Kuntastrategia

Uuden kuntalain 37 §:n (voimaan 1.6.2017) mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.9.2016 Kihniön kuntastrategia 2025 asiakirjan.

Sidonnaisuus

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 1.6.2017 alkaen sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Sidonnaisuusilmoitukset muodostavat henkilörekisterin, johon sovelletaan henkilötietolakia (523/1999). Avaa rekisteriseloste tästä.

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 15.08.2017 alla olevat, sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset ja päättänyt niiden julkistamisesta kunnan nettisivuilla. Ilmoitukset on päivitetty ja hyväksytty uudelleen 2018.05.15

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 2018.05.15)

Kunnan viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset

 

Kihniön kunnan muita asiakirjoja

Kunnan tilinpäätös vuodelta 2016

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja Tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

 

Kunnanhallituksen johtosääntö vuodelta 2011

 

Sivistystoimen johtosääntö vuodelta 2015

 

Teknisen toimen johtosääntö vuodelta 2010

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuodelta 2014

 

Sisäisen valvonnan ohjeet vuodelta 2010

 

Tarkastussäännöt, hyväksytty 23.09.1996

 

Valtuuston työjärjestys vuodelta 1995

 

 

Hallintosääntö, joka tulee voimaan 1.1.2018

 

Konserniohje, joka tulee voimaan 1.1.2018

 

Talousarvio 2018, tekstiosa

Talousarvio 2018, numero-osa