Sulkuejärven testitulokset


Tulosten perusteella Sulkuejärvi voidaan luokitella humuspitoiseksi ja hyvin reheväksi. Kyky vastustaa happamoitumista (alkaliteetti) on tyydyttävä ja happipitoisuus kesäkaudelle normaalilukemissa. Ammoniumtyppi on luonnonvesien ominaisissa lukemissa eli vesistössä ei ole merkkejä jätevesistä.
Uimaveden mikrobiologinen laatu on uimavesiluokituksella erinomainen.
Kalanäytteiden raskasmetallipitoisuudet ovat hyvin alhaiset, lukuun ottamatta elohopea. Isomman, yli 10 vuotiaaksi arvioidun hauen elohopeapitoisuus oli koholla, joten hauen kohdalla on hyvä noudattaa elintarvikevirasto Eviran antamia suosituksia sisävesien kalan käyttämisestä.


Katso tästä ensimmäiset testitulokset.

Katso tästä myös toiset testitulokset.


Ilmoitus lisätty 2018.06.28

Kihniössä tapahtuu