Maakuntakaava 2040 valmistunut


Maakuntakaavaehdotus hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 27.3.2017. Ennen keskustelua käydyissä maakuntavaltuustoryhmien puheenvuoroissa annettiin erityistä kiitosta valmistelutyön vuorovaikutteisuudelle. Hyväksymispäätöksestä kuulutetaan kokouspöytäkirjan valmistumisen jälkeen ja siitä alkaa valitusaika. Maakuntahallitus määrää valitusajan kuluttua maakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kaavaan voi tutustua Pirkanmaan maakuntakaava 2040 -sivuilla.


Ilmoitusta muokattu 2017.04.04

Kihniössä tapahtuu